ما شرکت ایرانیان قائم همراه هستیم شرکت ایرانیان قائم همـراه با هدف انتقـال جدیدترین تکـنولوژی روز صـنایع الکتـرونیـک به کشــور و تـعهد به پیشرفت صنعت ملـی و در زمینه محصولات OROD در سال 1391 پای به عرصه صنعت کشور نهاد و درمدت کوتاهی با استفاده از تجـربه دوازده ساله متخصصان ایرانی مجمـوعه کاوش تیم موفـق به تولـید محصولاتی باکیفیت متفاوت گردید و این سرآغاز مسیری است که این گروه صنعتی با هدفی والا در آن گام نهاده است.بنابراین به پاسداشت فرهنگ وعناوین ایرانی نام OROD را که از اسامی اصیل ایران باستان می باشد برای محصولات خود برگزید.شرکت ایرانیان قائم همراه هم اکنون نماینده رسمی واردات Apple،RugGear،Kenxinda و Nokia میباشد.