OROD BLOG

The latest news, advice and comment.

دومین روز نوزدهمین نمایشگاه تلکام

دومین روز نوزدهمین نمایشگاه تلکام

غرفه کاوش تیم (ایرانیان قائم همراه)

ادامه مطلب

نوزدهمین نمایشگاه تلکام - مهر 97

نوزدهمین نمایشگاه تلکام - مهر 97

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در تاریخ 11 لغایت 14 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حضور 130 شرکت بخش خصوصی، 16 شرکت بخش دولتی و 20 شرکت خارجی برگزار خواهد شد.

شرکت ارد "OROD" همانند سالیان گذشته در نمایشگاه تلکام حضور خواهد داشت. شما برای بازدید از غرفه ارد در این نمایشگاه، می‌توانید به غرفه 40 در سالن 10 از ساعت ۹ تا ۱۷ (محل دائمی نمایشگاه‌های تهران) مراجعه کنید. پیشاپیش به مراجعه کنندگان گرامی خیر مقدم می‌گوییم.

ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل F240D

معرفی موبایل اُرد مدل F240D


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل 180S

معرفی  موبایل اُرد مدل  180S


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل 810S

معرفی  موبایل اُرد مدل 810S


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل F190

معرفی موبایل اُرد مدل F190


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل 5130

معرفی  موبایل اُرد مدل 5130


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل F180

 معرفی موبایل اُرد مدل   F180


ادامه مطلب

معرفی موبایل اُرد مدل 105C

معرفی  موبایل اُرد مدل  105C


ادامه مطلب

نوزدهمین نمایشگاه تلکام - مهر 97

نوزدهمین نمایشگاه تلکام - مهر 97

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در تاریخ 11 لغایت 14 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با حضور 130 شرکت بخش خصوصی، 16 شرکت بخش دولتی و 20 شرکت خارجی برگزار خواهد شد.

شرکت ارد "OROD" همانند سالیان گذشته در نمایشگاه تلکام حضور خواهد داشت. شما برای بازدید از غرفه ارد در این نمایشگاه، می‌توانید به غرفه 40 در سالن 10 از ساعت ۹ تا ۱۷ (محل دائمی نمایشگاه‌های تهران) مراجعه کنید. پیشاپیش به مراجعه کنندگان گرامی خیر مقدم می‌گوییم.

ادامه مطلب